REZULTATI UPISA

07.07.2023.

Poštovani roditelji,

popis prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece u pedagošku godinu 2023./2024.
prema GDPR šifri djeteta koju ste dobili prilikom predaje zahtjeva možete preuzeti ovdje: 


Rezultati su u kategoriji prihvaćenih i odbijenih poredani prema programu, kategoriji prednosti, broju bodova i datumu rođenja djeteta te Vam to može olakšati traženje šifre djeteta. 

Izvadak iz Pravilnika o upisu djece koji sadrži načine ostvarivanja prednosti, odnosno bodovanje Zahtjeva za upis možete preuzeti OVDJE. Cjelovit Pravilnik dostupan je OVDJE

 

VAŽNO! OBAVIJEST ZA RODITELJE ČIJI SU ZAHTJEVI PRIHVAĆENI
Prema čl.27 Pravilnika o upisu djece u DV Hrvatski Leskovac, prije sklapanja ugovora roditelji su obvezni dostaviti Dječjem vrtiću:
- potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta;
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja), a original na uvid, te potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ukoliko su djetetu utvrđene privremene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti;
Ukoliko roditelji Dječjem vrtiću ne dostave dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta u Dječji vrtić.


Molimo vas da nam slike/scan gore navedene dokumentacije dostavite na e-mailzdravstvena.dvhl@gmail.com  do 30.06.2023. (petak - do kraja dana).  
Originale istog potrebno je donijeti prilikom potpisa Ugovora. 


Iz Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/2002) iz čl. III izdvajamo:
Obvezno cijepljenje djece provodi se prema Programu ob­vez­­nih cijepljenja.
Zadaća dječjeg vrtića je:
– provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta
– upućivanje roditelja, skrbnika odnosno posvojitelja djece na obvezu cijepljenja, ako ono nije obavljeno.
Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.
i čl. V.
Prije upisa djeteta u dječji vrtić obvezan je prethodni sistematski zdravstveni pregled o kojem roditelj, skrbnik, odnosno posvojitelj djeteta treba dječjem vrtiću predočiti potvrdu o obav­ljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

VAŽNO! INFORMACIJE O POTPISU UGOVORA I PLANOVIMA PRILAGODBE možete naći u posebnoj rubrici tog imena.

 

VAŽNO! OBAVIJEST ZA RODITELJE KOJI ŽELE PODNIJETI PRIGOVOR

Prema čl. 22 Pravilnika o upisu djece u DV Hrvatski Leskovac, roditelji djeteta nezadovoljni rezultatom upisa mogu izjaviti prigovor ravnatelju Dječjeg vrtića (u daljnjem tekstu: ravnatelj) u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa. (zaključno s 28.06.2023.)

Prigovor iz stavka 1. ovoga članka roditelji djeteta podnose pisanim putem na adresu sjedišta Dječjeg vrtića ili putem službene e-pošte Dječjeg vrtića: vrtic-hrvatskileskovac@zagreb.hr

Roditelji djeteta mogu temeljem zahtjeva koji podnose pisanim putem na adresu sjedišta Dječjeg vrtića ili putem službene e-pošte Dječjeg vrtića: vrtic-hrvatskileskovac@zagreb.hr ostvariti pravo na uvid u predani zahtjev i dokumentaciju svojeg djeteta te u listu bodovanja zahtjeva temeljem koje je uvršten u rezultate upisa, u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa, kod Stručnog povjerenstva prema prethodno dogovorenom terminu.

Molimo roditelje koji izjavljuju prigovor, da on sadrži osnovne elemente:

  • ime, prezime i točnu adresu osobe koja izjavljuje prigovor, ime i prezime djeteta te GDPR broj vezan uz predani zahtjev za upis djeteta
  • naziv ustanove i osobe kojoj se upućuje (ravnatelj DV Hrvatski leskovac)
  • oznaku i obrazloženje odluke na koju se prigovor ulaže
  • vlastoručni potpis i datum podnošenja prigovora

Prema čl. 23 Pravilnika o upisu djece u DV Hrvatski Leskovac ravnatelj Dječjeg vrtića odlučuje o prigovoru odlukom u roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora.

U odluci o prigovoru ravnatelj je dužan utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su bitne za zakonito i pravilno rješavanje prigovora.
Ravnatelj Dječjeg vrtića može:
- odbaciti prigovor ako je nepravodoban ili izjavljen od neovlaštene osobe;
- odbiti prigovor kao neosnovan (te potvrditi rezultate upisa za dijete);
- usvojiti prigovor kao osnovan (i sukladno istom izmijeniti rezultate upisa za dijete).
Odluka ravnatelja o prigovoru roditelja je konačna.Ispiši stranicu