STREPTOKOKNE BOLESTI U DJECE - preporuke HZJZ

Preporuke za postupanje kod streptokokne bolesti

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Uzročnik: beta hemolitički streptokok grupe A – Streptococcus pyogenes

Dijagnoza: dijagnoza se temelji na kliničkoj slici i mikrobiološkoj potvrdi uzročnika (kultura, brzi antigenski test brisa nazofarinksa, serologija).

Inkubacija: faringitis (upala ždrijela): 1-3 dana, šarlah: 2-7 dana, impetigo (bakterijska infekcija kože): 7-10 dana

Način prijenosa: kapljično ili direktnim kontaktom sa oboljelim ili kliconošom, preko ruku, vrlo rijetko indirektnim putem preko zaraženih površina ili drugih objekata, putem hrane kojom je rukovala zaražena osoba.

Trajanje zaraznosti:

 • kod faringitisa osoba u pravilu prestaje biti zarazna 24 sata nakon početka adekvatne antibiotske terapije
 • Oboljeli sa neliječenim faringitisom mogu izlučivati uzročnika tjednima ili mjesecima nakon početka simptoma, iako se zaraznost značajno smanjuje nakon 2-3 tjedna.
 • Zaraznost kod nekompliciranog neliječenog impetiga može trajati 10 – 21 dan.

Molimo roditelje da, prema Listi zaraznih bolesti, vrtiću prijave sljedeće bolesti:

 • Streptokokna upala grla / angina
 • Šarlah
 • Bakterijski meningitis – treba navesti naziv uzročnika te se opiše tijek bolesti
 • Pneumonija (upala pluća) – treba navesti uzročnika

1. Postupak pri pojavi grupiranja (dva ili više slučaja bolesti u kolektivu unutar deset dana) neinvazivnih oblika streptokokne bolesti (faringitisa, šarlaha) u vrtićkim kolektivima:

 • Praćenje evidencije pobola u dogovoru sa kolektivom i skupinom
 • Svakom oboljelom sa kompatibilnim simptomima (ne zdravima) uzeti bris kako bi se potvrdila ili isključila infekcija beta hemolitičkim streptokokom grupe A
 • Oboljele sa potvrđenom infekcijom beta hemolitičkim streptokokom grupe A liječiti prema kliničkim smjernicama
 • Provođenje preventivnih i protuepidemijskih mjera koje uključuju redovito pranje ruku, dezinfekciju igračaka i drugih površina, kihanje ili kašljanje u maramicu koju odmah treba odložiti u otpad te nakon toga pravilno oprati ruke, izbjegavati dodirivanje lica, usta ili očiju rukama, te prekrivanje oštećenja kože koja mogu biti ulazno mjesto infekcije

U pravilu kod neinvazivnih infekcija nije potrebno provoditi kemoprofilaksu u asimptomatskih osoba niti je potrebno aktivno tražiti kliconoše (nije potrebno masovno uzimanje briseva svih članova kolektiva). Kliconoše streptokoka nisu pod pojačanim rizikom od razvoja suprurativnih niti nesupurativnih komplikacija streptokokne infekcije, te ne prenose BHS-A na svoje bliske kontakte kao što to čine bolesnici u akutnoj fazi streptokokne upale. U pravilu liječenje asimptomatskih kliconoša ili njihovo udaljavanje iz kolektiva nema smisla jer se i oni koji su bili negativni u brisu mogu već slijedeći dan negdje inficirati i unijeti streptokok u kolektiv.

Ako u tjedan dana više od 15% kolektiva oboli od gnojne angine i/ili šarlaha, ili ako više od 20% kolektiva oboli od šarlaha u razdoblju od dva tjedna (ili po ≥10% kolektiva oboli u dva uzastopna tjedna), preporučljivo je svim članovima kolektiva dati kemoprofilaksu bez prethodnog uzimanja brisa.

• Uzimanje brisa ždrijela svim članovima kolektiva opravdano je kod pojave reumatske groznice ili akutnog glomerulonefritisa kod člana kolektiva bez podataka o pobolu od streptokokne bolesti u kolektivu. U tom slučaju, daje se kemoprofilaksa svim članovima kolektiva s pozitivnim rezultatom brisa.

2. Postupanje u slučaju pojave invazivne bolesti uzrokovane streptokokom grupe A

Invazivna bolest uzrokovana streptokokom grupe A može se manifestirati raznim kliničkim sindromima, uključujući upalu pluća, bakterijemiju s kožnim infekcijama (celulitis, erizipel, infekcija kirurške rane), dubokom infekcijom mekog tkiva (miozitis, nekrotizirajući fasciitis), meningitis, peritonitis, osteomijelitis, septički artritis, puerperalna sepsa, neonatalna sepsa, bakterijemija, septički šok sindrom (STSS).

Potvrđeni slučaj:
Potvrđenim slučajem smatra se i osoba sa tipičnom kliničkom slikom invazivne streptokokne bolesti sa dokazanim uzročnikom iz inače nesterilnog mjesta (npr. bris grla, sputum- ispljuvak).

Vjerojatan slučaj:
Osoba koja ima tipičnu kliničku sliku invazivne bolesti uzrokovane streptokokom grupe A

a) postoji procjena kliničara da je streptokok grupe A najvjerojatniji uzročnik, ili
b) postoji epidemiološka veza s potvrđenim slučajem bolesti uzrokovane streptokokom grupe A.

Postupanje s oboljelima

 • liječenje oboljelog prema kliničkim smjernicama
 • odmah telefonski dojaviti u vrtić koji javlja nadležnoj epidemiološkoj službi te potom i prijaviti na obrascu
 • prijava zarazne bolesti prema ranije navedenom objašnjenju.

U slučaju pojave jednog slučaja invazivne bolesti uzrokovane streptokokom potrebno je:

 • Identificirati mogući izvor infekcije uključujući i mogući kontakt sa zdravstvenom skrbi.
 • Identificirati bliske kontakte, one koji su u povećanom riziku za razvoj invazivne bolesti uzrokovane streptokokom (npr. stariji od 75 godina, trudnice u ≥ 37. tjednu trudnoće, rodilje i novorođenčad unutar 28 dana od poroda, osobe oboljele od vodenih kozica)

Zbog epidemiološke obrade, identificiranja kontakata i primjene kemoprofilakse, nužna je neodgodiva dojava o svakom pojedinačnom slučaju invazivne bolesti teritorijalno nadležnom epidemiologu, koju podnosi vrtić ili pedijatar.

Definicija bliskog kontakta:

Bliski kontakti su osobe koje su bile u kontaktu s oboljelom osobom u razdoblju od 7 dana prije početka simptoma do 24 h nakon početka antibiotske terapije i na njih se odnosi barem jedan od dolje navedenih kriterija:

 • Članovi zajedničkog kućanstva
 • Osobe koje su imale direktni kontakt sa sluznicama ili izlučevinama oboljele osobe bez zaštitne opreme
 • Djeca u istoj vrtićkoj skupini
 • Osobe koje dijele sobu (npr. u studentskom domu, domu za starije, bolnici).

Postupanje s kontaktima u slučaju pojedinačnog slučaja invazivne streptokokne bolesti

Obiteljskim kontaktima preporuča se uzimanje kemoprofilakse, osobito osobama koje imaju visoki rizik za razvoj invazivne streptokokne bolesti streptokokom (npr. stariji od 75 godina, trudnice u ≥ 37. tjednu trudnoće, rodilje i novorođenčad unutar 28 dana od poroda, osobe oboljele od vodenih kozica). 

Ostale bliske kontakte treba upoznati s mogućim simptomima invazivne streptokokne bolesti (visoka temperatura, mijalgija (bol u mišićima) te lokalizirana napetost mišića, te ostali specifični simptomi), te ih uputiti da prate svoje zdravstveno stanje sljedećih 30 dana od zadnjeg kontakta sa oboljelom osobom te da se u slučaju pojave simptoma odmah jave liječniku.

Alternativno, može se svim bliskim kontaktima dati kemoprofilaksa.

Cijeli sadržaj Preporuke možete pročitati ovdje. 


Ispiši stranicu