Što radi pedagog u vrtiću

    PEDAGOG U ODNOSU NA DIJETE
 • Sudjeluje u provedbi aktivnosti upisa  u vrtić i formiranja odgojno obrazovnih skupina
 • Promišlja i kreira kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje sve djece u ustanovi
 • Predlaže oblike i načine obogaćivanja procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka u vrtiću
 • Sudjeluje u otkrivanju, praćenju i procjenjivanju aktualnih, razvojnih i inih potreba djeteta
 • Doprinosi oživotvorenju prava djeteta u vrtiću  i štiti najbolji mogući interes djeteta  u njegovu okruženju
 • Predlaže i inicira promjene koje će doprinijeti djetetovoj dobrobiti
PEDAGOG U ODNOSU NA  RODITELJE/OBITELJ/ DRUŠTVENE  ČIMBENIKE
 • Predlaže i inicira te sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije s roditeljima na razini ustanove
 • Pruža stručnu podršku obitelji, osobito u pitanjima odgoja, poželjnih postupaka i odnosa roditelj-dijete
 • Informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete
 • Predlaže i potiče aktivno i stručno osmišljeno sudjelovanje roditelja u odgojno obrazovnom procesu
 • Upoznaje i informira društvene čimbenike sa obilježjima odgojno obrazovnog rada, prezentira postignuća u radu ustanove
 PEDAGOG U ODNOSU  NA ODGOJITELJE
 • Pomaže odgojiteljima u stručnom usavršavanju i jačanju stručnih kompetencija
 • Organizira raznovrsne oblike stručnog usavršavanja odgojitelja u ustanovi
 • Podrška je odgojitelju u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojne obrazovne prakse
 • Predlaže i inicira  zajedno s odgojiteljima uvođenje novih metoda i utvrđivanja strategija u odgojno obrazovnom radu
 PEDAGOG KAO DIO TIMA
 •  Prati i unapređuje sa sustručnjacima odgojno obrazovni proces u cjelini ili njegove pojedine dijelove
 •  Sudjeluje u zajedničkim, timskim  projektima od interesa za ustanovu
 •  Doprinosi izgrađivanju kurikuluma vrtića i utvrđivanju kriterija kvalitete
 •  Zalaže se za uvažavanje i poštivanje ljudskih prava i demokratske odnose


Ispiši stranicu