OBAVIJEST RODITELJIMA VEZANA UZ PLAĆANJE UPLATNICA

Dječji vrtić „HRVATSKI LESKOVAC“
Hrvatski Leskovac, Potočna 9
 
 
OBAVIJEST RODITELJIMA VEZANA UZ PLAĆANJE RAČUNA ZA DJEČJI VRTIĆ
 
Poštovani roditelji / skrbnici,
 
Prosljeđujemo primljenu obavijest Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade od dana 04.04.2023. godine:
 
 
Poštovani,
 
ovim putem vas molimo da upozorite osobe koje plaćaju račune za dječji vrtić da OBAVEZNO UPIŠU ISPRAVNE PODATKE S UPLATNICE.
 
Također molimo vas da ih isto tako obavijestite na obvezu plaćanja po pozivu na broj koja je propisana Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (NN 13/2023) jer u protivnom uplate MOGU OSTATI NEPOVEZANE ILI ODBIJENE (automatski vraćene).
 
 
S poštovanjem,
 
GRAD ZAGREB
Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

 
                                                                                                  Ravnateljica
                                                                                                  Renata Knez

Ispiši stranicu