UPISI

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
 
 
OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2024./2025. na području Grada Zagreba
 
 
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA
 
Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati
 
od 13. do 23. svibnja 2024. godine

isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge

na poveznici e-VRTIĆI  https://eupisi.zgvrtici.hr/welcome
 
 
 
II. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA
 
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 13. do 23. svibnja 2024. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću (primarni izbor).

Roditelj/skrbnik ima mogućnost odabira i drugoga gradskog dječjeg vrtića (kao alternativne opcije) za slučaj da dijete ne bude primljeno u dječji vrtić koji je bio primarni izbor. Dječji vrtić koji je alternativna opcija razmatra te prijave nakon što je obradio i prihvatio zahtjeve za upis djece kojima je bio primarni izbor, ako ima preostalih slobodnih mjesta za upis.

Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge  (https://eupisi.zgvrtici.hr/welcome)
biti će aktivna od 13. do 23. svibnja 2024.

Za elektroničku predaju zahtjeva za upis djeteta neophodno je posjedovati:
  • NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
     
  • adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku se mogu  obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona
01/666-1180, 01/666-1181 ili e-pošte 
dvhl.upisi@gmail.com

Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka predaje zahtjeva za upis djeteta, otvoren je Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
 
 
III. PREDNOST PRI UPISU
Prednost pri upisu u programe dječjeg vrtića ostvarivat će se sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) te pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.
 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni 19. lipnja 2024. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića, pod šifrom djeteta,
a sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.  

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 27. lipnja 2024.

Ravnatelj dječjeg vrtića o prigovorima roditelja/skrbnika odlučuje u roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora.
 
V. UPIS U DJEČJI VRTIĆ
 
Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 2. rujna 2024., odnosno do uključivanja djeteta u program.

Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa od 2. rujna 2024., odnosno početkom pedagoške godine, osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.
 
U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati tijekom cijele pedagoške godine sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić, ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića. U tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (zahtjev za upis djeteta i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima s mrežnih stranica dječjeg vrtića i popunjenu predaje odabranom dječjem vrtiću. Prijave za upis tijekom pedagoške godine provode se sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) te pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.
Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr ).
 
 
KLASA: 601-01/24-001/120
URBROJ: 251-07-11-24-1
Zagreb,  6. svibnja 2024.
 
                                                                                                               P R O Č E L N I K
 
                                                                                                                   Luka Juroš, v.r.


Ispiši stranicu