JELOVNIK


 

PONEDJELJAK                                                                UTORAK

                                

SRIJEDA                                                                           ČETVRTAK

                                                                                     

PETAK
Vrtić zadržava pravo prilagodbe jelovnika najmlađem uzrastu djece

BROŠURA „PRAVILNA PREHRANA U DJEČJIM VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA“ – „IMAM PRAVO RASTI ZDRAVO!“


OBAVIJEST RODITELJIMA
PROJEKT „PRAVILNA PREHRANA U DJEČJIM VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA“ – „IMAM PRAVO RASTI ZDRAVO!“
 
    Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Prehrambeno – biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu nastavlja i unaprjeđuje projekt kojim bi se osigurali preduvjeti za siguran rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.
    Naglasak je na postizanju uravnotežene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima. Za postizanje uravnotežene prehrane potrebno je znati izvor hranjivih tvari, njihovu funkciju, količinu i vrijednost. Stoga je odlučeno da se ujednači primjena vrtićkih jelovnika u svim vrtićima grada Zagreba.
    Dosadašnja prehrana u našem vrtiću planirana je po Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/2007).
    U novim smjernicama uključuju se Preporuke o udjelu zasićenih masti, jednostavnih šećera, te prehrambenih vlakana u prehrani. Brojna istraživanja pokazala su da je kontrola unosa kritičnih nutrijenata ključna za prevenciju mnogih bolesti u dječjoj dobi, kao i tijekom života.

    Preporuke u prehrani djece u sklopu projekta su:

  • Ograničiti unos rafiniranih šećera jer su izvori tzv. „prazne energije“
  • Ograničiti unos procesirane industrijske hrane i dati prednost neprerađenoj hrani
  • Ograničiti unos soli jer prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije ne smije biti veći od 5 grama dnevno
  • Ograničiti unos prekomjerne količine hrane jer rezultira pretilošću i povećava rizik od nezaraznih kroničnih bolesti u djece
    Na oglasnoj ploči svakog objekta, te na web stranici našeg vrtića uz tjedni jelovnik biti će priložen i sastav te količina namirnica po djetetu iz dnevnog jelovnika koji se priprema u vrtiću.
    Kako projekt bude napredovao, tako ćete biti kontinuirano obavještavani o pravilnoj prehrani u dječjim vrtićima.
 
Stručni tim vrtića

 


Ispiši stranicu