Zdravstveni voditelj

 Zdravstveni voditelj u vrtiću radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece.

Provođenjem mjera zdravstvene zaštite djece predškolske dobi obuhvaćaju potrebne preduvjete za osiguravanje pravilnog rasta i razvoja predškolske djece u dječjem vrtiću.

Zdravstveni voditelj u vrtiću:

 • sustavno prati rast i razvoj djece te njihovo stanje uhranjenosti
 • poduzima preventivne mjere za smanjenje pojave zaraznih bolesti i prevencije ozljeda
 • vodi brigu o zdravoj prehrani djece u vrtiću prema Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću - jelovnici i normativi
 • izrađuje jelovnik po normativima preporučenim od Ministarstva zdravstva a navedeno u Programu za zdravstvenu zaštitu djece, higijene i pravilne prehrane djece udječjim vrtićima (NN 105/2002)
 • provodi zdravstveno – savjetodavni rad na aktualne teme s odgajateljima, roditeljima, djecom i osobljem vrtića
 • surađuje s roditeljima djece s posebnim potrebama u prehrani
 • provodi edukaciju odgojitelja u posebnim situacijama kod akutnih stanja i povreda
 • provodi edukaciju odgojitelja o suvremenom pristupu očuvanja i unapređivanja zdravlja
 • surađuje s Epidemiološkom službom
 • brine o očuvanju zdravlja u vrtiću kroz:
  • praćenje pobola djece
  • antropometrijska mjerenja – praćenje stanja uhranjenosti djece
  • unapređenje i razvoj kulturno higijenskih navika kod djece (pranje ruku, pranje zuba, higijena prehrane, higijena odijevanja, održavanje urednim unutrašnjeg i vanjskog prostora i opreme – razvoj ekološke svijesti)
  • praćenje procijepljenosti djece i upućivanje na docjepljivanje

Za očuvanje i unapređivanje zdravlja djece provode se mjere iz novog Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima koje je donijelo Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, NN/12/11/2007).

Zdravstveni voditelj u vrtiću otkriva i procjenjuje zdravstveni status djeteta kod prijema u dječji vrtić i to kroz:

 • provođenje individualnog razgovora s roditeljima novoprimljene djece
 • prikuplja liječničke potvrde kod prijema djece u dječji vrtić
 • provodi protuepidemijske mjere kod pojave zaraznih bolesti
 • prikuplja liječničke potvrde nakon povratka djece poslije bolesti
 • provodi zdravstveni odgoj djece i odraslih
 • provjerava dokumentaciju o procijepljenosti djece te u slučaju odstupanja od propisanog kalendara cijepljenja upućuje na docjepljivanje
 • upućuje djelatnike vrtića na preglede za zdravstveni list i zdravstvenu sposobnost radnika


Zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Stoga, ukoliko trebate savjet, pomoć ili Ste u zdravstvenoj nedoumici kako, gdje i na koji način unaprijediti zdravlje ili sumnjate na pojavu bolesti Vašeg djeteta slobodno mi se obretite na e-mail adresu zdravstvena.dvhl@gmail.com, osobno ili na brojeve telefona navedenih u rubrici Kontakt.   


 


Ispiši stranicu