Natječaji

Obavijest kandidatima po natječaju-stručni suradnik psiholog na određeno vrijeme, zamjena 
Obavijest kandidatima po natječaju-spremačica-zamjena
Obavijest kandidatima po natječaju-odgojitelj-zamjena
Natječaj spremačica 
Natječaj pomoćni radnik za njegu,skrb i pratnju, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, povećani opseg posla; 
Natječaj radno mjesto odgojitelj/ica, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, povećani opseg posla, 3 izvršitelja
Obavijest kandidatima po natječaju-pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju-9 izvršitelja/ica -na određeno vrijeme do 31.08.2025.
Obavijest kandidatima po natječaju-spremačica-1 izvršitelj/ica-na određeno vrijeme-zamjena; 

Natječaj pomoćni radnik za njegu,skrb i pratnju, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, povećani opseg posla
Natječaj Pomoćni/a Kuhar/ica servir/ka, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi
Obavijest kandidatima po natječaju pomoćna kuharica servirka, neodređeno, puno radno vrijeme
Natječaj Spremačica, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi
Obavijest kandidatima po natječaju spremačica. puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi
Natječaj Odgojitelj, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi
Natječaj Odgojitelj, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi

Natječaj odgojitelj, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi 03.10.2023.-11.10.2023.
Natječaj odgojitelja, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena od 04.10.2023.-12.10.2023.
Obavijest kandidatima po natječaju-odgojitelj-neodređeno vrijeme 
Obavijest kandidatima po natječaju-odgojitelj-određeno vrijeme

Obavijest kandidatima po natječaju-odgojitelj-neodređeno vrijeme-5 izvršitelja/ica; 
O
bavijest kandidatima po natječaju-odgojitelj-puno radno vrijeme,neodređeno vrijeme-2 izvršitelja; 
O
bavijest kandidatima po natječaju-pomoćni radnik za njegu,skrb i pratnju-određeno vrijeme-1 izvršitelj 
 

Natječaj administrativno računovodstveni djelatnik
Natječaj-stručni suradnik defektolog
Natječaj pomoćna kuharica servirka
Natječaj odgojitelj 02.11.2023.

Obavijest kandidatima po natječaju - stručni suradnik defektolog - neodređeno - 1 izvršitelj
Obavijest kandidatima po natječaju - administrativno računovodstveni djelatnik - neodređeno - 1 izvršitelj
Obavijest kandidatima po natječaju - pomoćna kuharica servirka - određeno - 1 izvršitelj

Natječaj odgojitelj - određeno - 29.11.2023. 


Ispiši stranicu