UPRAVNO VIJEĆE


Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac su:
  1. Irena Milaković Vranić, predstavnik Osnivača
  2. Andreja Kovač, predstavnik Osnivača
  3. Ivan Gašpert, predstavnik Osnivača
  4. Lidija Glῢck, predstavnik roditelja
  5. Amra Bašić, predstavnik iz redova odgojitelja i stručnih suradnika, predsjednica Upravnog vijeća
Dječji vrtić Hrvatski Leskovac kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu  sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac ukoliko

  • Svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: vrtic-hrvatskileskovac@zagreb.hr. Uz prijavu je potrebno dostaviti i broj telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad.
Dječji vrtić Hrvatski Leskovac ima mogućnosti osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća za dvije osobe. Pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja. Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obavještene najkasnije 4 sata prije početka sjednice. Dječji vrtić Hrvatski Leskovac nije obvezan osigurati neporedan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
 

Dnevni red i vrijeme održavanja sjednica Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju sjednice  21.12.2021.
Obavijest o održavanju sjednice  26.01.2022.
Obavijest o održavanju sjednice  07.03.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 29.03.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 21.04.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 28.04.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 23.05.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 05.07.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 21.07.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 31.08.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 30.09.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 26.10.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 08.11.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 22.11.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 20.12.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 30.12.2022.
Obavijest o održavanju sjednice 01.02.2023.
Obavijest o održavanju sjednice 15.02.2023.
Obavijest o održavanju sjednice 09.03.2023.
Obavijest o održavanju sjednice 06.04.2023.
Obavijest o održavanju sjednice 27.03.2023.
Obavijest o održavanju sjednice 15.05.2023.
Obavijest o održavanju sjednice 01.06.2023.
Obavijest o održavanju sjednice 13.06.2023. 
Obavijest o održavanju sjednice 19.06.2023. 
Obavijest o održavanju sjednice 10.07.2023.
Obavijest o održavanju sjednice 17.07.2023.

Obavijest o održavanju sjednice 27.07.2023.
Obavijest o održavanju sjednice 28.08.2023.
Obavjest o održavanju sjednice 31.08.2023.

Obavijest o održavanju sjednice 28.09.2023.

Obavijest o održavanju sjednice 23.10.2023.
Obavijest o održavanju sjednice 23.11.2023.

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća
Zaključak sa 1. sjednice  21.12.2021.
Zaključak sa 2. sjednice 26.01.2022.
Zaključak sa 3. sjednice 07.03.2022.
Zaključak sa 4. sjednice 29.03.2022.
Zaključak sa 5. sjednice 21.04.2022.
Zaključak sa 6. sjednice 28.04.2022.
Zaključak sa 7. sjednice 23.05..2022.
Zaključak sa 8. sjednice 05.07.2022.
Zaključak sa 9. sjednice 21.07.2022.
Zaključak sa 10. sjednice 31.08.2022.
Zaključak sa 11. sjednice 30.09.2022.
Zaključak sa 12. sjednice 26.10.2022.
Zaključak sa 13. sjednice 08.11.2022.
Zaključak sa 14. sjednice 22.11.2022.
Zaključak sa 15. sjednice 20.12.2022.
Zaključak sa 16. sjednice 30.12.2022.
Zaključak sa 17. sjednice 01.02.2023.
Zaključak sa 18. sjednice
Zaključci sa 19. sjednice
Zaključci sa 20. sjednice 
Zaključci sa 21. sjednice
Zaključci sa 22. sjednice
Zaključci sa 23. sjednice
Zaključci 24. sjednice 
Zaključci 25. sjednice

Zaključci 26. sjednice

Zaključci 27. sjednice
Zaključci 28. sjednice
Zaključci 29. sjednica
Zaključci sa 30. sjednice


Ispiši stranicu