Interni premještaji djece iz objekta u objekt 2024./2025.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Obavijest o mogućnosti prijelaza djeteta/djece u drugi područni objekt za pedagošku godinu 2024./2025.

Obrazac Zamolbe za prijelaz djeteta u drugi područni objekt 
OBAVIJEST
RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI INTERNOG PRIJELAZA DJETETA/DJECE U DRUGI PODRUČNI OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA HRVATSKI LESKOVAC
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.
 
Roditelji/skrbnici čije je dijete upisano u Dječji vrtić Hrvatski Leskovac, a objekt koji dijete pohađa im ne odgovara po mjestu stanovanja, mogu poslati Zamolbu za prijelaz djeteta/djece u drugi odgovarajući područni objekt od 01.rujna 2024.
 
Zainteresirani roditelji/skrbnici
pisanu Zamolbu za prijelaz djeteta/djece u drugi objekt trebaju predati
OD 26. VELJAČE DO 1. OŽUJKA 2024. GODINE
 
Pisane Zamolbe za prijelaz djeteta iz objekta u  objekt DV Hrvatski Leskovac može se predati osobno u administraciju vrtića ili poslati skeniranu zamolbu na mail:
vrtic-hrvatskileskovac@zagreb.hr
 
Zamolbe će razmatrati Stručno povjerenstvo za upis djece:
-     mogućnostima pojedinog objekta u odnosu na dobne skupine
-     mjestu stanovanja
-     potrebama oba zaposlena roditelja 
-     smještaju djece iste obitelji u različitim objektima
 
Informaciju o prihvaćanju/odbijanju Zamolbe za prijelaz roditelji će dobiti po završetku redovnog upisnog roka.
 
Obrazac Zamolbe za prijelaz dostupan je na Oglasnoj ploči Vrtića pokraj sobe administracije u centralnom objektu te na web stranici Vrtića.  
 
                                                               
                Renata Knez, ravnateljica
 


Ispiši stranicu