Obavijest o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa u DV u 2024.


OBAVIJEST ZA RODITELJE – PLAĆANJE VRTIĆA OD 1.1.2024.
 
Poštovani roditelji/skrbnici,

Pristigla je nova Obavijest o pravu sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa kojeu možete preuzeti  na web stranici Dječjeg vrtića ili na web stranici Grada Zagreba ili ju preuzmite uz Zahtjev u skupini djeteta. S obzirom na promjene u odnosu na prethodnu godinu, molili bih da ju detaljno pročitate.

Ukoliko želite ostvariti pravo na sudjelovanje u ekonomskoj cijeni redovitog programa, dužni ste popuniti u cijelosti i potpisati ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUDJELOVANJE RODITELJA/SKRBNIKA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA sa priloženim Izjavama najkasnije do 29.veljače 2024.godine.
Obrasce možete preuzeti u matičnoj skupini djeteta, web stranici vrtića, web stranici Grada Zagreba.

Prilozi uz Zahtjev za ostvarivanje prava ba sudjelovanje u cijeni redovnog vrtića: (rok  25.3.2024.)
1.      Potvrda o visini dohotka i primitaka za sve članove zajedničkog kućanstva za 2023. godinu. Potvrdu preuzimate osobno s aplikacije e-građanin putem E-porezne ili osobno u Poreznoj upravi. (Ne prihvaćaju se više potvrde od poslodavaca (Obrazac IP) te druge potvrde o prihodima).
2. Ukoliko netko od članova samostalno obavlja djelatnost (npr. obrt), a u Potvrdi o visini dohotka i primitaka nisu vidljivi prihodi, u tom slučaju se prilaže PO-SD obrazac za 2023.
3. Ugovor o stambenom kreditu + dokazi o uplaćenim ratama ili anuitetima u 2023.
4. Ugovor o najmu stana + dokazi o uplaćenoj najamnini u 2023.
U Izjavu o ukupnom dohotku svih članova zajedničkog kućanstva obvezni ste upisati iznos radi utvrđivanja akontacijskog iznosa sudjelovanja do dostave propisanih priloga/dokaza.
 
- Ukoliko roditelji NE predaju Zahtjev sa priloženim Izjavama, obračunat će im se puna ekonomska cijena (252,17 eura).
- Ukoliko roditelji predaju kompletno popunjen i potpisan Zahtjev sa priloženim Izjavama, a ne prilože ostalu dokumentaciju, cijena vrtića iznosit će 79,63 eura.
- Ukoliko su roditelji suglasni da im se obračunava najviši iznos sudjelovanja u cijeni programa (najviša skala od 79,63 EUR), mogu dati Izjavu da ne žele dostaviti dokaze o prihodima i da im se navedena cijena obračunava.
- Ukoliko roditelji/skrbnici imaju dvoje ili više djece koja pohađaju vrtić, potrebno je za svako dijete zasebno priložiti  Zahtjev za ostvarivanje olakšice sa priloženim Izjavama.
 

*VAŽNO !!
1. Predaja dokumentacije:
     objekt Hrvatski Leskovac  - predaja u administraciji u prizemlju
     područni objekti  - predaja odgojiteljima skupine (koji ne daju dodatne obavijesti) u zatvorenoj koverti sa naznačenom grupom te prezimenom i imenom djeteta ili u objektu Hrvatski Leskovac
2. Sve dodatne informacije možete dobiti u administraciji vrtića, na kontakt telefona: 01/ 6661-184 ili mail : racunovodstvo2.dvhl@gmail.com
 
Obrasci za ostvarivanje prava na sudjelovanje u cijeni u predskolskim ustanovama Grada Zagreba u 2024.

Obavijest uz obrasce

Procedura preuzimanja Potvrde o visini dohodaka i primitaka za 2023. godinu sa E-porezne

Izgled Potvrde o visini dohodaka i primitaka


Ispiši stranicu