Obavijest o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa u D.V. u 2023.

        DJEČJI VRTIĆ
HRVATSKI LESKOVAC
 
 
OBAVIJEST ZA RODITELJE – OSTVARIVANJE PRAVA NA  OLAKŠICU  ZA  PLAĆANJE U 2023. GODINU

Poštovani roditelji/skrbnici,

ukoliko želite ostvariti pravo na olakšice za plaćanje vrtića, dužni ste popuniti, potpisati i priložiti sljedeću dokumentaciju:
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU 2023.
 
(možete ga preuzeti i u administraciji vrtića te web stranici Grada Zagreba)
 
Prilozi uz Zahtjev za ostvarivanje olakšica:
1.      Potvrda o visini dohotka i primitaka za članove zajedničkog kućanstva za 2022. godinu. Potvrdu možete skinuti s aplikacije E-građanin. Ukoliko se ova potvrda preda, nisu potrebne dodatne potvrde o prihodima, s obzirom da su svi vidljivi na njoj.
2.  Potvrda iz banke o iznosu uplaćenog stambenog kredita za 2022. godinu, odnosno potvrde o uplaćenoj najamnini u 2022. godini 
3. Ugovor o stambenom kreditu, odnosno Ugovor o najmu
4.  Dokaz o eventualnim promjenama prebivališta članova zajedničkog kućanstva. Ukoliko se upisuje novi član, obavezno upisati OIB.
5.  Ukoliko roditelji ne predaju zahtjev, obračunat će im se puna ekonomska cijena (252,17 eura)
6.  Ukoliko roditelji predaju kompletno popunjen i potpisan zahtjev sa izjavama, a ne prilože ostalu dokumentaciju, cijena vrtića iznosit će 79,63 eura.
 
*VAŽNO !
 - Ukoliko roditelji/skrbnici imaju dvoje ili više djece koja pohađaju vrtić, potrebno je za svako dijete zasebno priložiti  Zahtjev za ostvarivanje olakšice
 - S ve dodatne informacije možete dobiti u administraciji vrtića, na kontakt telefona: 01/ 6661- 184 ili mail : racunovodstvo2.dvhl@gmail.com

Sukladno novoj Odluci o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga te Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023., usklađivanje iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika i prava na olakšice primjenit će se od 1. srpnja 2023. godine za što će biti obaviješteni putem e-mail adresa.

Ispiši stranicu