Obavijest o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa u D.V. u 2023.

        DJEČJI VRTIĆ
„ HRVATSKI LESKOVAC“
 
 
OBAVIJEST ZA RODITELJE – OSTVARIVANJE PRAVA NA  OLAKŠICU  ZA  PLAĆANJE U 2023. GODINU

Poštovani roditelji/skrbnici,

ukoliko želite ostvariti pravo na olakšice za plaćanje vrtića, dužni ste popuniti, potpisati i priložiti sljedeću dokumentaciju  najkasnije do 28.veljače 2023.godine

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU 2023.
 
(možete ga preuzeti i u matičnoj skupini djeteta te web stranici Grada Zagreba)
 
Prilozi uz Zahtjev za ostvarivanje olakšica: (rok  24.3.2023.)
1.      Potvrda o visini dohotka i primitaka za članove zajedničkog kućanstva za 2022. godinu. Potvrdu možete skinuti s aplikacije E-građanin. Ukoliko se ova potvrda preda, nisu potrebne dodatne potvrde o prihodima, s obzirom da su svi vidljivi na njoj.
2. Za one koji nemaju pristup e-građaninu, predaju se ostale potvrde o prihodima (IP obrazac; HZZO – bolovanja, rodiljni i roditeljski dopust, izolacije; HZZ – nezaposlenost; najam; kapital).
3.  Potvrda iz banke o iznosu uplaćenog stambenog kredita za 2022. godinu, odnosno potvrde o uplaćenoj najamnini u 2022. godini
4.  Dokaz o eventualnim promjenama prebivališta članova zajedničkog kućanstva. Ukoliko se upisuje novi član, obavezno upisati OIB.
5.  Ukoliko roditelji ne predaju zahtjev, obračunat će im se puna ekonomska cijena (252,17 eura)
6.  Ukoliko roditelji predaju kompletno popunjen i potpisan zahtjev sa izjavama, a ne prilože ostalu dokumentaciju, cijena vrtića iznosit će 79,63 eura.
 
*VAŽNO !
1. Predaja  dokumentacije  za plaćanje vrtića roditelji
     objekt Hrvatski Leskovac  - predaja u administraciju u prizemlju
     područni objekti  - predaja odgajateljima skupine koji ne daju dodatne obavijesti
2. molimo da dokumentacija bude zatvorena u koverti s imenom i prezimenom djeteta i nazivom odgojne skupine
3. Ukoliko roditelji/skrbnici imaju dvoje ili više djece koja pohađaju vrtić, potrebno je za svako dijete zasebno priložiti  Zahtjev za ostvarivanje olakšice
4. sve dodatne informacije možete dobiti u administraciji vrtića, na kontakt telefona: 01/ 6661- 184 ili mail : racunovodstvo2.dvhl@gmail.com

Obavijest o pravu na olakšicu možete preuzeti ovdje ili na web stranici  GRADA ZAGREBA

Ispiši stranicu