INFORMACIJE O POTPISU UGOVORA I PRILAGODBI ZA NOVOPRIMLJENE

20.06.2023. 

Poštovani roditelji,

prema čl. 28. Pravilnika o upisu djece u DV Hrvatski Leskovac, djeca se u Dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelji sklapaju s Dječjim vrtićem, u pravilu u roku od mjesec dana od dana objave rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće kalendarske godine.
Roditelji iz stavka 1. ovoga članka koji ne sklope ugovor s Dječjim vrtićem najkasnije do 1. rujna tekuće godine, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta u Dječji vrtić.
Ugovor se u pravilu sklapa do ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića.
Ugovor iz stavka 1. ovoga članka potpisuju oba roditelja, uz iznimku samohranih roditelja.
Za dijete iz jednoroditeljske obitelji ugovor s Dječjim vrtićem potpisuju oba roditelja, odnosno kako je definirano odlukom nadležnog suda i/ili planom zajedničke ili samostalne roditeljske skrbi za dijete koje roditelj obvezno dostavlja kao prilog upisnoj dokumentaciji ili najkasnije prije potpisa ugovora.
Za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja usluge smještaja sukladno propisima koji reguliraju socijalnu skrb, ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem uz roditelja potpisuje i udomitelj, a u specifičnim situacijama skrbnik i udomitelj djeteta.
U slučaju promjene zdravstvenog stanja ili razvojnih mogućnosti djeteta ili temeljem pisanog mišljenja članova stručnog tima i/ili nalaza specijaliziranih ustanova, Dječji vrtić zadržava pravo prilagoditi vremensko trajanje ugovora svih pet dana u tjednu ili sklopiti kombinirani ugovor u kojem su navedeni dani i vremensko trajanje boravka djeteta u Dječjem vrtiću, dok je preostale dane dijete uključeno u druge programe specijaliziranih ustanova.
Upisana djeca započinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno ugovorom Dječjeg vrtića s roditeljima djeteta (npr. upis tijekom pedagoške godine).

Potpisivanje ugovora za djecu za koju su do tada ostvareni preduvjeti potpisivanja ugovora, bit će organizirano 4. i 5. srpnja 2023. od 17:00 do 19:00 sati u dvorani centralnog objekta na adresi Potočna ulica 9,  Hrvatski Leskovac. 

Za roditelje koji su iz opravdanog razloga bili spriječeni ugovor potpisati u predviđenom terminu ili u tom trenutku nisu bili ostvareni preduvjeti za potpis ugovora, moguće je potpisivanje ugovora 28. i 29. kolovoza 2023. godine poslije roditeljskih sastanaka, ako su tada ostvareni preduvjeti. 

Krajnji rok za potpis ugovora je 31.08.2023. 

Ugovor potpisuju oba roditelja (nije nužno istovremeno), osim kada to nije sudski i zakonom drukčije regulirano. 

Preduvjet za potpis Ugovora, prema čl.27 Pravilnika o upisu djece u DV Hrvatski Leskovac, dostavljane je sljedećeg:
- potvrde nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;
- preslike zdravstvene iskaznice djeteta;
- preslike iskaznice imunizacije djeteta (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja), a original na uvid, te potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ukoliko su djetetu utvrđene privremene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti;
Ukoliko roditelji Dječjem vrtiću ne dostave dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta u Dječji vrtić.

Roditelji čija su djeca prihvaćena u Programu prijelaza, ugovor potpisuju od 28. do 31.08.2023. uz dostavu:
- ispisnice u drugom vrtiću s datumom 31.08.2023.
- zdravstvenog kartona djeteta iz prošlog vrtića, predočenje Knjižice cijepljena i obavljeno redovno cijepljenje prema programu za dob
- dokumentacije o plaćanju vrtića koju ćete dobiti u trenutnom vrtiću
Informacije o objektu roditelji čija su djeca prihvaćena u programu prijelaza će dobiti nakon isteka roka za odgovor na prigovore na rezultate redovnog upisnog roka (07.07.2023.)

RODITELJSKI SASTANCI:
Za svu novoprimljenu djecu prihvaćenu u redovni program, posebni program ranog učenja engleskog jezika te za zahtjeve prihvaćene u programu prijelaza održat će se na lokaciji centralnog objekta u Hrvatskom Leskovcu, Potočna 9:

28.08. 2023. u 17:00 sati  za djecu jasličkog uzrasta
28.08.2023. u 18:30 sati za djecu vrtićne dobi (osim male škole) prezimena od A do i uključujući prezimena koja počinju s J
29.08. 2023. u 17:00 sati 
za djecu vrtićne dobi (osim male škole)  prezimena od K do  i uključujući prezimena koja počinju s P
29.08.2023. u 18:30 sati  
za djecu vrtićne dobi (osim male škole)  prezimena od  R  do kraja abecede

Prilagodba djece na jaslice/vrtić planira se od 01.09.2023. do 08.09.2023. godine, a detalje o prilagodbi će roditelji dobiti na svoje e-adrese u zadnjem tjednu kolovoza, 2023. 

Za roditelje djece koja su prihvaćena u  Program predškole informacija će biti objavljena tijekom rujna 2023. godine (informacije o roditeljskom sastanku, početku programa i ostalo). Početak programa je planiran početkom listopada 2023. 

 


Ispiši stranicu